Societatea Femeilor Inginer

Despre Societatea Femeilor Inginer

Când a fost înfiinţată?

Societatea Femeilor Inginer a fost înființată în anul 2006, în cadrul Sucursalei Timiș, la inițiativa dnei prof.dr.ing.dipl. Iulia Voia. Singura societate de acest tip din România.
Femeile inginer au participat în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din României la desfășurarea a numeroase activități și acțiuni care pun în valoare activitatea științifică de excepție a acestora.

Obiective:

- să intensifice participarea femeilor inginer la activitățile de creație tehnică și științifică;

- să stabilească relații de prietenie și parteneriate;

- să organizeze dezbateri profesionale asupra problemelor de actualitate;

- să atragă tinere inginer și să le sprijine în cariera profesională;

- să desfășoare activități sociale de intra-ajutorare.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.